๔ พฤษภาคม เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ระลึกในการครบรอบปี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
แห่งราชาอ่าณาจักรไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช

-----------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม​ จ.สุราษฎร์ธานี


เข้าสู่หน้าเว็บไซต์