๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช


ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ 
 https://wellwishes.royaloffice.th 

-----------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม​ จ.สุราษฎร์ธานีเข้าสู่หน้าเว็บไซต์